مرتضی رشیدی فرد

تولید تجهیز مهام صنعت

توضیح کوتاه درباره مجموعه

شرکت تولید تجهیز مهام صنعت در سال ۱۳۸۸ با تکیه بر تجربه مستمر مدیران این شرکت در زمینه پروژه های تاسیساتی و فروش تجهیزات آبرسانی و ارائه خدمات مهندسی مربوطه تاسیس گردیده است.

اقدامات انجام شده در این پروژه

طراحی ، ساخت ، مدیریت و نگهداری، و بهینه سازی وبسایت (SEO)

توضیحات