مرتضی رشیدی فرد

سان مدیکال

توضیح کوتاه درباره شرکت

این مجموعه در زمینه ارائه انواع تجهیزات پزشکی به صورت فروش آنلاین فعالیت دارد.

اقدامات انجام شده در این پروژه

طراحی و ساخت وبسایت

توضیحات

فناوری